Всеукраїнська науково-практична конференція

ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

Конференція відбудеться: у місті Львові, 26 лютого 2022 року

ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО КОНФЕРЕНЦІЮ ОКРЕМИМ ФАЙЛОМ


Метою конференції є обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної економічної науки, встановлення контактів між молодими вченими різних країн, обмін дослідницьким досвідом та публікація результатів наукових досліджень.

В програмі конференції плануються секційні засідання за наступними напрямками:

1. Економічна теорія та історія економічної думки.

2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини.

3. Економіка та управління національним господарством.

4. Економіка та управління підприємствами.

5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

6. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

7. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.

8. Гроші, фінанси і кредит.

9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит.

10. Статистика.

11. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Офіційні мови конференції: українська, англійська.

Форма участі: дистанційна.
Збірник тез буде надісланий учасникам заходу на поштову адресу/відділення Нової пошти протягом 20 днів після проведення конференції.

Умови участі у конференції:

До 23 лютого (включно) надіслати на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

1) тези доповіді українською або англійською мовою;

2) відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску (назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад: Васильєв С.Р._Квитанція). Сплата за участь у конференції здійснюється лише після отримання тезисів доповіді;

3) заповнити анкету учасника.

Заповнити анкету учасника оn-linе (Заполнить анкету on-line)

Вартість участі у конференції становить:

  • Для учасників з України - 195 грн.
  • Для учасників з інших країн - 25 доларів США.

Сплата за участь у конференції здійснюється лише після отримання тезисів доповіді.

 

Вимоги до тез доповідей:

· Обсяг – не більше 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows у вигляді файла з розширенням *.doc, *.docx; шрифт – Times New Roman; розмір – 14; 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.

· Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: прізвище та ініціали автора (не більше двох) (шрифт – напівжирний, курсив); посада, навчальний заклад, місце роботи у разі закінчення навчання; місто, в якому його розташовано, держава (шрифт – курсив); назва статті (великі літери, шрифт – напівжирний); текст.

Приклад оформлення тез:


Васильєв С.Р.

аспірант кафедри менеджменту

Львівської комерційної академії

м. Львів, Україна


АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ

· Сторінки не нумеруються.

· Назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад: Васильєв С.Р._Тези)

· Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:». У тексті посилання позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому номера сторінки, наприклад: [5, с. 115]. Інший спосіб оформлення використаної літератури не допускається.

Тези, які не відповідають вказаним вимогам
оформлення, до розгляду не приймаються.Контактна інформація:

Адреса для кореспонденції: 79000, м. Львів, а/с 341

Web: www.lef.lviv.ua

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Tel.: +38 063 204 34 31

ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО КОНФЕРЕНЦІЮ ОКРЕМИМ ФАЙЛОМ

Міжнародна наукова-практична конференція для

студентів, аспірантів та молодих вчених

«Нові глобальні виклики для економіки України та країн світу: перспективи вирішення»

Конференція відбудеться 23-24 вересня 2011 року у м. Львові

Метою конференції є обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної економічної науки, встановлення контактів між молодими вченими різних країн, обмін дослідницьким досвідом та публікація результатів наукових досліджень.

В програмі конференції плануються секційні засідання за наступними напрямками:

1. Економічна теорія.

2. Фінанси та страхування.

3. Банківська справа.

4. Міжнародна економіка.

5. Менеджмент інноваційної та інвестиційної діяльності.

6. Економіка підприємства.

7. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами (промисловості, АПК і сільського господарства, будівництва, транспорту, зв'язку та інформатики, сфери послуг).

8. Економіка праці та управління персоналом.

9. Бухгалтерський, управлінський облік і аудит.

10. Фінанси та податкова політика України у розрізі трансформаційних процесів в Україні.

Місце проведення конференції: м. Львів, проспект Чорновола 7.

Офіційні мови конференції: українська, англійська, російська.

Засідання секцій будуть проводитись в форматі доповідей. На доповідь виділяється не більше 10-ти хвилин, 10 хвилин - на обговорення. За результатами роботи конференції буде виданий збірник тез доповідей учасників.

Умови участі у конференції:

До 20 вересня 2011 року (включно) надіслати на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

1) тези доповіді на українській, російській чи англійській мові;

2) відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску (назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та має містити у другий часті слово «Квитанція» (наприклад, Васильєв С.Р._Квитанція)

3) заповнити анкету учасника на сайті Львівської економічної фундації.

Організаційний комітет залишає за собою право відбору тез для участі у конференції.

Тези, які не відповідають вказаним вимогам оформлення до розгляду не приймаються.

Сплатити організаційний внесок можна за наступними банківськими реквізитами:


Для учасників з України 80 грн.

Банк одержувача: АТ"УкрСиббанк"

Поточний рахунок одержувача: 26206317734000

ОКПО: 3084313860

МФО банка одержувача: 351005

П.І.Б. : Павленко Юлія Сергіївна

Призначення платежу: поповнення рахунку Павленко Ю.С. від П.І.Б.

Для учасників з Росії, організаційний внесок становить 350 російських рублів

Банк посредник: ОАО «Промсвязьбанк», Москва

БИК 044583119
ИНН 7744000912

к/с 30101810600000000119

в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России

Банк получателя: АО «УкрСиббанк», Харьков, Украина

сч. 30111810300000916401

Получатель: сч. 26205317734001

Ф.И.О.: Павленко Юлия Сергеевна

Назначение платежа: пополнение текущего счета Павленко Ю.С. от Ф.И.О.

Для учасників з інших країн: 10 USD

(INTERMEDIARY BANK) Банк-корреспондент: JP MORGAN CHASE BANK, New York, USA
(CORRESPONDENT ACCOUNT) Счет банка получателя в банке-корреспонденте: 0011000080

SWIFT CODE: CHASUS33

(BANK OF BENEFICIARY) Банк получателя: PRIVATBANK, DNEPROPETROVSK, UKRAINE
SWIFT CODE: PBANUA2X

(BENEFICIARY) Получатель: Pavlenko Yuliya
ACCOUNT: 4731185502531525

Оплату організаційного внеску можна зробити у відділенні будь-якого банку в Україні або через Інтернет у разі наявності у Вас електронного доступу до Ваших банківських рахунків.

При сплаті організаційного внеску необхідно обов’язково вказати Прізвище, Ім’я, По батькові учасника конференції.

Вимоги до тез доповідей:

· Обсяг – до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows у вигляді файла з розширенням *.doc, *.docx; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.

· Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: напрямок конференції відповідно до тематики тез доповіді, прізвище та ініціали автора(не більш двох) (шрифт – напівжирний); посада, навчальний заклад, місце роботи у разі закінчення навчання; місто, в якому його розташовано, держава (шрифт – курсив); назва статті (великі літери, шрифт – напівжирний); текст.

Приклад оформлення тез:

Васильєв С.Р.

аспірант кафедри менеджменту

Львівської комерційної академії

м. Львів, Україна

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ економіки

· Сторінки не нумеруються.

· Назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад, Васильєв С.Р.)

· Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 115]. Інший спосіб оформлення використаної літератури не допускається.

У разі заочної участі у конференції збірник тез буде надісланий учасникам заходу на поштову адресу вказану в анкеті протягом десяти днів після проведення конференції.

Контактна інформація:

Адреса для кореспонденції: 79000, м. Львів, а/с 341

Web: www.lef.lviv.ua

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Tel.: +38 093 056 95 02