Львівська економічна фундація – нова громадська організація молодих економічних лідерів західного регіону. Організація створена колишніми випускниками Львівської комерційної академії, що прагнуть підтримувати розвиток економічної науки та розвивати обмін досвідом та ідеями як між кращими студентами-економістами, так і між фахівцями.

Україна у її сучасному стані активних реформ та перетворень потребує прогресивного погляду на майбутній розвиток. Цей погляд має бути незаангажованим та походити із аналізу економічної ситуації в країні та ґрунтовних порівняльних досліджень на внутрішньодержавному та міжнародному рівні. Студентство та молоді економісти складають той прошарок населення, що здатний у найближчому майбутньому сформувати економічну еліту України та забезпечити сталий розвиток нашої держави та її вихід на провідні ролі в регіоні та у Європі.

Фундація покликана стати форумом для тих, кому небайдуже майбутнє країни та хто хоче приймати активну участь в розвитку економічної думки, а, отже, й у розвитку України в майбутньому.